GSM: 0889652084                                 

                                                                                               Прием

                                                 С Х Б А Л  " П р о ф . Т е м е л к о в "                                                                                                   Адрес: Варна, ул.Ал.Константинов 5   

                                          https://https://www.proftemelkov.bg/bolnicata//

                                                                     запазване  час за преглед:          

                                                                         телефон: 052/ 600126  

                                                                              Сряда    -    14.30 - 15.30 ч.         
                                                                              Петък    -    14.30 - 15.30 ч.
    СХБАЛ "Проф. Темелков" разполага с две операционни зали. В стационара има тринадесет болнични стаи с модерно оборудване, с едно и две легла, приветлив интериор, телевизор, телефон, климатик. Предлага се индивидуално определено диетично хранене.  Двадесет и четири часов контрол и наблюдение от висококвалифицирани лекари и сестрински персонал.  Индивидуален подход - предоперативна подготовка и постоперативен период на рехабилитация. В областта на  коремната хирургия по здравна каса се работи : хирургия на перианалното пространство  / хемороиди, фистули, фисури, абсцеси / , апендицит, затваряне на стома и херниология.
             

                                      КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН 

                            Адрес: Шумен, ул. „Васил Априлов“ 63  , ет. 3 - Онкохирургично отделение                                                                                               запазване  час за преглед:                                                                                                                                                телефон: 054/ 800 147                                                                                                                                               Понеделник - Петък :  8.00 - 13.00 ч

                                                                    Ð ÐµÐ·ÑƒÐ»Ñ‚ат с изображение за коц шумен

                                       КОЦ - Шумен е стациониран в нова, модерно оборудвана сграда.

                                                 Отделение по Онкологична хирургия

   В онкохирургичното отделение се извършва съвременно оперативно лечение на всички доброкачествени и злокачествени новообразувания в обема на голямата хирургия, както и лапароскопски операции върху жлъчен мехур, дебело черво, чернодробни кисти и други. Отделението  е оборудвано с най-модерна медицинска техника и инструментариум.  В него работят високо квалифицирани специалисти с дълъг стаж в областта на хирургията, които осъществяват  лечебна дейност в съответствие с правилата за добра медицинска практика и съществуващия медицински стандарт по Хирургия.     

         

 

© Copyright Доц. д-р Киров , д. м. - Хирург