В днешни дни това е най-бързо развиващото се направление в хирургията. По лапароскопски и миниинвазивен път могат да бъдат извършени почти всички оперативни интервенции.  Преимущества на метода са:
  •  минимална кръвозагуба
  •  незначителна следоперативна травма
  •  бързо възстановяване
  •  кратък болничен престой
  •  бързо връщане към нормалния начин на живот
  •  отлични козметични резултати
Приложение:
Жлъчнокаменна болест 
Лапароскопската холецистектомия е призната за „златен стандарт“ в лечението на това заболяване. Това е миниинвазивен или наричан още  „безкръвен” метод за премахване на жлъчния мехур. Операцията се извършва през три, или четири малки отвора, през които се вкарват камера и специални инструменти.При неусложнена жлъчнокаменна болест престоят в болница е с продължителност 1-2 дни , а връщането към обичайните задължения е в рамките на около седмица.

Лапароскопска хирургия на дебелото черво  
Ракът на дебелото черво е едно от най-честите онкологични заболявания. При спазване на добри хирургични стандарти, онкологичните резултати при лапароскопските операции не се различават от тези при конвенционалната операция. Предимството на лапароскопската операция се състои в съхраняване на имунитета на пациента, което е важно за онкологично болния. Останалите преимущества на методиката като липса или минимален (6 см.) разрез, по-кратък болничен престой, по-бързо възстановяване функциите на стомашно-чревния тракт, по-ниско ниво на болка са признати в световната медицинска общност. Д-р Киров има разработена и внедрена методика , чрез която се оптимизира хирургичният план при отворени и лапароскопски интервенции върху дебелото и правото черво по повод на злокачествени заболявания и се гарантира отлично индивидуално качество на живот на оперираните болни. Открояват се предимствата на лапароскопската пред отворената онкологична хирургия . Постигат се статистически достоверно по-добри следоперативни анатомични и функционални резултати, които са обект на дисертационния му труд.

© Copyright Доц. д-р Киров , д. м. - Хирург